Metsänneidonkuja 10 02130 ESPOO (Kvartti -talo) 020 786 1200 etlia@etlia.fi

Blogs / News

 • 17.03.2020 - Raaju Srinivasa Raghavan
  Corona Virus ( COVID-19) Report - Finland

  At Etlia , we have used Power BI to create meaningful insights to Finland Corona data based on the public data from Helsingin Sanomat.


  Read More
 • 17.05.2019
  Etlian tiimi vahvistuu

  Etlian tiimi on 29.04.2019 vahvistunut Principal Architect Adwin Imperialilla. Haluamme toivottaa hänet lämpimästi tervetulleeksi Etliaan. 

  Adwinilla on yli 15 vuoden kansainvälinen kokemus analytiikasta. Hän on toiminut useilla toimialoilla analytiikan, BI -arkkitehtuurien ja järjestelmähallinnan parissa. Hän on myös yksi harvoista SAP BI Enterprise Data Warehouse ja SAP HANA sertifioidusta henkilöistä. Adwinilla on menestyksekäs työhistoria ja uskomme sen olevan arvokas tekijä Etlian tavoitteiden saavuttamisessa.

  Adwin vastaa Etliassa SAP liiketoiminnan kehittämisestä ja analytiikka-arkkitehtuureista. 

  Olemme varmoja, että Adwin tulee menestymään tehtävässään ja olemaan tärkeä tekijä Etlian tulevaisuuden menestyksessä.

  Voitte ottaa Adwiniin yhteyttä sähköpostitse (mieluiten englanniksi). Hänen sähköpostiosoitteensa on adwin.imperial(at)etlia.fi  

     

  Etlia's team strengthens by Principal Architect Adwin Imperial

  We would like to announce and extend our warm welcome to Adwin Imperial.  He has accepted the role of Principal Architect, effective 29.04.2019.

  Adwin has more than 15 years of extensive experience around the globe in the field of Analytics.  He had several engagements across different industries as an expert in analytics, BI architecture and application management.  He is one of the few persons certified as an SAP Professional in BI Enterprise Data Warehousing and he is also certified in SAP HANA.  He has a proven track record of success, which will be invaluable in meeting our goals and objectives.

  As our Principal Architect, Adwin is responsible for SAP business development and analytics architectures.

  We are confident that Adwin will be an excellent match for this position and a vital asset for our company success.

  You can contact Adwin through his email adwin.imperial(at)etlia.fi

  Read More
 • 06.08.2018
  Kuinka kaikki hyöty irti BW:n HANA investoinnista?

  Siirsimme Kuntien Tieran BW -järjestelmän HANA -optimoituihin objekteihin ja tietovirtoihin, koska asiakas halusi saada kaiken irti HANA -tietokannasta. Tämänkertaisessa blogissamme konsulttimme Timo Partala avaa kokemuksia projektista.

  Lisätietoja aiheesta voi kysellä Timo Partalalta tai Juuso Maijalalta (sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@etlia.fi). 

  Kokemuksia BW/4HANA objekteihin siirtymisestä

  Teknisen HANA -kantamigraation jälkeen asiakas halusi lähteä toteuttamaan HANA optimointia, jossa luotaisiin vanhojen tietovirtojen pohjalta uudet tietovirrat käyttäen BW/4HANA objekteja (vanhat tietovirrat jätettiin järjestelmään testaamisen helpottamiseksi). Tavoitteena oli suorituskyvyn parantaminen ja järjestelmän modernisointi.

  Taustaa

  BW/4HANA -järjestelmä on optimoitu toimimaan SAP HANA -kannan päällä ja samalla aikaisemmista BW versioista tuttuja useita eri objektityyppejä on yhdistetty BW:n mallintamisen yksinkertaistamiseksi (eri objektityypeille ei HANA maailmassa ole enää teknistä perustetta). Siten uudessa tietovirrassa vanhan malliset Composite Providerit (tällainen vanha Composite provider objekti on tosiaan olemassa), Multi Providerit ja Info Setit korvattiin uusilla Composite providereilla ja Virtual Providerit Open ODS View:lla. Lisäksi Info Cubet, DSO:t, PSA:t ja Hybrid Providerit korvattiin uusilla aDSO (Advanced DSO) objekteilla (kts. alla oleva kuva). 

  Toteutustapa

  Toteutustavaksi valittiin tietovirtojen kopiointi ja kopio-tietovirtojen muuntaminen uuteen muotoon HANAn migraatiotyökaluilla mukaan lukien BEx-kyselyt. Tämän jälkeen tiedot ladattiin uuteen tietomalliin ja verrattiin uuden ja vanhan tietovirran päällä olevien kyselyiden tuloksia toisiinsa. Lisäksi verrattiin uusien ja vanhojen infoprovidereiden (aDSO, Composite Provider vs. infokuutio, MultiProvider) sisältöjä.

  Valittua toteutustapaa kokeiltiin Sandbox-ympäristössä yhdellä tietovirralla ja kun ratkaisu todettiin toimivaksi, asiakas päätti optimoinnin jatkamisesta kaikkien jäljellä olevien tietovirtojen osalta.

  Toteutus

  Toteutuksessa lähdettiin liikkeelle raportointikokonaisuus kerrallaan muuntamalla Multiprovider Composite Provideriksi HANAn migraatiotyökaluilla, tässä yhteydessä kopioitiin myös olemassa olevat BEx-kyselyt Composite Providerin alle. 

  Sen jälkeen luotiin HANAn mallinnustyökaluilla aDSOt (advanced DSO) käyttäen mallina Multiproviderissa osallisina olevia kuutioita, DSO:a jne. Näillä uusilla aDSO:lla korvattiin sitten migraatiotyökalun jäljiltä Composite Providerissa olleet kuutiot ym.

  Seuraavaksi kopioitiin muunnot ja luotiin uudet DTP:t. Tämän jälkeen luotiin uudet prosessiketjut, joissa tehdään lataukset uusiin objekteihin. Uusista prosessiketjuista otettiin myös kopiot tuotantoon siirron jälkeistä rinnakkaisajoa varten – kopioidut prosessiketjut hyödyntävät (varsinkin delta-latausten osalta) olemassa olevan prosessiketjun jo lataamaa aineistoa.

  Uusien infoprovidereiden myötä myös käyttöoikeuksiin tuli muutoksia. 

  Asiakkaalla on käytössä raporttikohtaisia WWW-mallipohjia, joten niistä otettiin kopiot, joihin muutettiin uudet kyselyt.

  Havaintoja matkan varrelta

  Työ sujui hyvin ja BW/4HANA:n objektit toimivat odotetusti, ilman suuria haasteita.

  Muuntojen rutiineissa olevat luvut DSO:sta aiheuttivat ylimääräistä työtä, koska luonnollisesti luvun kohteena ei ollutkaan enää DSO, vaan aDSO ja nimi oli vaihtunut. Samoin BEx-kyselyissä olevat Infoprovider -valinnat ja suodattimet työllistivät.

  Lisäksi tuli taas huomattua, miten tärkeää olisi aina pitää huoli siitä, että kaikki kehitystyö tehdään kehitykseen ja siirretään sieltä muihin ympäristöihin – näin vältytään turhilta sekaannuksilta ja ylimääräisiltä testikierroksilta.

  Lopuksi

  Projekti vietiin tuotantoon ja uudet raportit uusitulla teknologialla ovat toimineet hyvin. Projektin tavoitteena olleita suorituskyvyn parannuksia saatiin sekä tietojen latausaikoihin että raporttien ajoaikoihin. Järjestelmä on nyt valmis teknistä BW/4HANA versionkorotusta varten, koska kaikki käytettävät objektit ovat sen edellyttämällä tasolla.

  ”Vaikka muutos on suuri, rakennettaessa kaikki tietovirrat käytännössä uudestaan ja uusilla objekteilla, niin kokemuksemme mukaan muutos on hallittava. Saimme myös yhdessä Etlian kanssa rakennettua vanhaa vastaavat toiminnallisuudet uusiin tietovirtoihin. Samalla saimme yksinkertaistettua tietorakenteita. Voimme rohkaista kaikkia, jotka ovat suunnitelleet vastaavaa muutosta tai versionkorotusta BW/4HANA:an.” sanoo Kuntien Tiera Oy:n tuotantopäällikkö Marko Laitinen.

  Etlian tiimi

  Mikäli haluat kuulla lisää, voit olla yhteydessä Timo Partalaan tai Juuso Maijalaan. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@etlia.fi

  Read More
 • 28.06.2018
  SAP Analytics Cloud -käyttötesti

  SAP:lla on viimeisten vuosien aikana (aina BusinessObjectsin ostamisesta saakka) ollut useita BI -työkaluja. Asiakkailla on ollut vaikeuksia valita sopivia työkaluja, kun eri tarkoituksiin on ollut eri työkaluja, kuten WebI, Lumira, Design Studio, Crystal Reports ja Analysis (OLAP ja for Office). SAP on kuitenkin ilmoittanut, että jatkossa suositellaan kaikille Analytics Cloudia ja Analysis for Officea. Näiden analytiikkatuotteiden kehittämiseen SAP tällä hetkellä myös panostaa eniten. Analysis for Officea suositellaan silloin, kun kaivataan Excelin joustavuutta. Muissa tapauksissa suositellaan käytettäväksi Analytics Cloudia. Analytics Cloudiin on siis syytä perehtyä, ellei sitä ole vielä tehnyt.

  Kuva 1. Analytics Cloudin komponentit

  SAP Analytics Cloud on vielä melko tuore analytiikkatyökalu SAP:lta, vaikka se onkin ollut olemassa jo vuodesta 2015. Sen voi siis olettaa jo olevan aika kypsä tuote, mitä se onkin. Kyseessä on nimensäkin mukaisesti pilvipohjainen työkalu (SaaS), joka tuo mukanaan pilven hyödyt (ja haasteet). Palaan niihin myöhemmin. Analytics Cloud:n uusimpien versioiden myötä siitä on tullut varteenotettava vaihtoehto analytiikkatuotteen valinnassa (uusin versio tätä kirjoitettaessa on 2018.11.0). Erityisesti sitä kannattaa harkita, mikäli SAP:n tuotteita on muutenkin käytössä, mutta työkalu on varsin kilpailukykyinen vaikka SAP:n muita tuotteita ei olisikaan käytössä. Se on myös hinnoiteltu kilpailukykyisesti, BI lisenssin maksaessa 20 €/käyttäjä kuukaudessa (jos yli 20 käyttäjää, niin kannattaa ottaa yhteyttä SAP:n myyntiin). Lisäksi siihen saa trial version 30 päiväksi, jolloin tuotteen toimivuuden omaan käyttöön voi todentaa ilmaiseksi.

  Kuva 2. Helsingin pyöräilymääristä tekemämme visualisoinnin aloitussivu

  Kokeilin Analytics Cloudia käytännössä Helsingin polkupyörälaskentatietojen avulla. Pyörälaskennat sisältävät pyöräilijöiden lukumääriä Helsingin eri laskentapisteissä tammikuusta 2014 maaliskuuhun 2018. Analytics Cloud sisältää analytiikkamallien lisäksi myös suunnittelumalleja (planning models) ja ennustavan analytiikan toiminnallisuuksia. Päätin käyttää analytiikkamallia ja kokeilin myös ennustavan analytiikan "Smart Discovery" ominaisuutta. Huomasin (ei mikään yllätys), että kaikkien BI projektien tapaan suurin työ on tiedon muokkaamisessa raportoitavaan muotoon. Näin myös tässä esimerkkitapauksessani. Käytettävissä raportointitiedoissa piti yhdistää laskentapaikkojen koordinaatit varsinaisiin pyöräilijöiden laskentoihin, jotta sain hyödynnettyä Analytics Cloudin karttakomponentteja. Tämä oli kätevintä tehdä Excelissä, vaikka se karttakomponentteja lukuunottamatta onnistui myös mallien yhdistämisellä Analytics Cloudin puolella. Muita muokkauksia tein Analytics Cloudin "data preparationissa" (=data wrangling), joka osoittautui varsin toimivaksi työkaluksi, vaikka ETL -työkaluja sillä ei voikaan korvata (eikä ole tarkoituskaan).

  Kuva3. Helsingin pyöräilijämäärät laskentapaikoittain, vuosittain ja kuukausittain esitettynä

  "Data preparationin" jälkeen pääsin rakentamaan visualisointia. Se osoittautui varsin helpoksi ja nopeaksi toteuttaa. Työkalu on myös intuitiivinen, joten yksinkertaisten mallien tekeminen on helppoa. Siinä ei vaadita koodia tai skriptikieliä (Enterprise -lisensillä voi käyttää R scriptiä), eikä erillistä client työkalua. Kaikki toteutukset tehdään suoraan pilvipalvelussa, käyttäen tarjottua käyttöliittymää. Tekeminen on oikeasti helppoa ja nopeaa. Se on myös business käyttäjien mahdollista opetella varsin pienellä vaivalla. Verrattaessa visualisointien tekemistä esimerkiksi SAP:n Lumira Designeriin (entinen SAP Design Studio), niin visualisointien tekeminen Analytics Cloudilla on huomattavan paljon nopeampaa. Tämä johtuu siitä, että Analytics Cloudissa ei Designerin tapaan voi ja eikä tarvitse vaikuttaa jokaiseen visualisointikomponentin yksityiskohtaan. Visualisointien muokkaamiseen on kuitenkin monipuoliset toiminnallisuudet. Erilaiset kaavat ja laskennat ovat käytettävissä. Lumira Discoveryyn verrattaessa Analytics Cloudilla visualisointien tekeminen on nopeimmillaan samaa luokkaa, mutta Analytics Cloud on tarkoitettu ad hoc raportoinnin lisäksi ennen kaikkea yritystasoisten visualisointien tekemiseen. Analytics Cloud siis kattaa Lumiran molempien komponenttien toiminnallisuudet. 

  Kuva 4. Kartalta ympyröimällä valitaan tietyt laskentapistreet tarkasteltavaksi kellonaikojen ja viikonpäivien suhteen

  Kokeilin myös Analytics Cloudia puhelimessani. iPhonen ja iPadiin on olemassa Analytics Cloud app. Ja kuten pilvipalvelussa kuuluukin, niin appin asentaminen ja käyttöönotto oli erittäin helppoa. Se myös vaikutti toimivan hyvin. Android app puuttuu vielä, mutta se on SAP:n mukaan tulossa (näkyy roadmapilla).

                      

  Kuva 5. Analytics Cloud puhelimen näytöllä

  Pilvipohjaisuus on yksi syy, jonka takia Analytics Cloud eroaa merkittävästi SAP:n aikaisemmista analytiikkatuotteista. Pilvipohjaisuus mahdollistaa järjestelmän päivittämisen keskitetysti. Tällöin asiakkaan ei tarvitse varautua järjestelmäpäivityksiin millään tavalla. Järjestelmä päivittyy säännöllisin väliajoin, tuoden tarjolle uusia ominaisuuksia. Analytics Cloudiin tehtyjä visualisointeja ja raportteja ei tarvitse muuttaa. Ne toimivat kuten aikaisemminkin. Pilvipohjaisessa ratkaisussa asiakkaita monesti huolettaa liiketoimintakriittisten tietojen vuotaminen ulkopuolisille. Analytics Cloudissa eri asiakkaiden tiedot ovat useimpien muiden pilvipalveluiden tapaan eristetty toisistaan. Lisäksi Analytics Cloud mahdollistaa live yhteydet lähdejärjestelmiin, jolloin (liiketoimintakriittisiä) tietoja ei tallenneta lainkaan pilveen. Analytics Cloudissa on vain metadata ja tiedot haetaan live yhteydellä ajoaikana.

  Alla on listattu Analytics Cloudin prediktiiviset ominaisuudet

  Forecasting

  Aikasarjoihin on mahdollista luoda ennusteita. Nämä perustuvat esim. graafissa näkyviin ominaisuuksiin (Quick forecast) tai ennustemalliin voi lisätä ominaisuuksia (advanced forecast). Ennusteesta myös näkee, kuinka hyvin algoritmi toimii historiadataan. Myös luottamusrajat näkyvät graafissa.

  Smart Insights

  Tarjoaa tekstin ja visualisointien muodossa tietoa valitun tietopisteen vaikuttavista tekijöistä (contributing factors).

  Smart Discovery

  Tarjoaa tekstin ja visualisointien muodossa tietoa vaikuttavista tekijöistä ja poikkeavista arvoista

  Simulation

  Simuloi vaikuttavien tekijöiden muutosten vaikutuksia "mitä jos" simuloinnilla.

  R visualization

  Lisää R visualisointeja ja R scriptejä Analytics Cloudiin

  Kuva 6. Esimerkki ennustamisesta (tämä ei esitä Helsingin pyöräilijämääriä)

  Helsingin pyöräilymäärien tarkasteluun tekemäni visualisointi perustui CSV -tiedostoon. Sen vieminen analysoitavaksi onnistui helposti. Analytics Cloudin tietolähteet voidaan jakaa kahteen ryhmään. Pilveen ladattaviin (ajastusmahdollisuus) ja live yhteyksiin, joissa tietoja ei tallenneta Analytics Cloudin pilveen -ne ladataan ajon aikana tietolähteestä. Lisäksi tietoja voidaan ladata pilvipalveluista, on-premise lähteistä tai paikallisista tiedostoista (CSV, TXT tai XLSX). Live connection onnistuu SAP HANA-, BW-, S/4HANA ja Universeista. Universet tukevat laajasti eri tietolähteitä. Yhteydet siis toimivat varsin laajasti eri tietolähteisiin. Oheisessa kuvassa 7 näkyvät eri tietolähdevaihtoehdot. Esimerkiksi SAP BW:n kyselyihin pääsee Analytics Cloudilla varsin hyvin kiinni. Tärkeimpiä kyselyiden komponentteja tuetaan, joten nykyisten kyselyiden käyttämisen pitäisi onnistua pienillä muutoksilla.

  Kuva 7. Analytics Cloudin yhteydet

  Analytics Cloud vaikutti kaikin puolin toimivalta työkalulta. Sillä saa nopeasti tehtyä näyttäviä visualisointeja, joilla pystyy esittämään tiedot selkeästi ja juuri halutulla tavalla. Tässä on siis hyvä työkalu tiedon visualisointiin. Asiakkaiden täytyy kuitenkin pitää mielessä, että mikään visualisointityökalu ei korvaa hyvää pohjatyötä, joka tehdään kerättäessä tieto lähdejärjestelmistä visualisoitavaan muotoon.

  Mikäli tämä herätti kiinnostusta, niin ole hyvä ja ota yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää.

  Read More
 • 20.04.2018
  Business IT -konsultointia

  Business IT -konsultti tukee liiketoimintalähtöistä Business Intelligence -kehitystä

  Teknologiakonsultointi on vierihoitoa

  Liiketoimintakäyttäjien analytiikkaosaamista voidaan helposti parantaa heidän tiimiytyessä teknologiakonsulttien kanssa. Konsultti ja organisaation liiketoimintaosaaja voivat yhdessä kehittää uusia tietonäkymiä oikeilla tiedoilla tuotantoympäristössä. Liiketoiminnan edustaja näkee miten analytiikkatyökaluja käytetään tehokkaasti. Vaikka internet onkin pullollaan erilaisia opetusvideoita, on paljon helpompaa oppia ja kysyä täsmäkysymyksin vieressä olevalta asiantuntijalta.

  Gartner ennustaa Business Intelligence -projektien olevan jatkossa liiketoimintavetoisia

  Business Intelligence‑markkinoilla on aikaisemmin sijoitettu IT-vetoisiin hankkeisiin. Jatkossa projektit tulevat olemaan enemmän liiketoimintavetoisia IT:n keskittyessä tietomalleihin ja hallinnointiin. Staattiset yksi raportti kaikille -tyyppiset ratkaisut muuttuvat dynaamiseksi tiedon etsinnäksi (data discovery.)

  Liiketoimintakäyttäjiltä puuttuu teknologiaosaamista

  Etlian Analytiikka ja Business Intelligence 2015 -kyselyssä pahimpana esteenä analytiikan käytölle liiketoiminnan kehittämisessä pidettiin osaavien sisäisten resurssien puutetta. Nykyisistä BI-investoinneista olisi odotettavissa enemmän arvoa, jos liiketoimintakäyttäjät tuntisivat välineet paremmin.

  Projektiin voi valmistautua prototypoimalla aidolla liiketoimintatiedolla

  Ennen varsinaista projektia voi olla järkevää tehdä esiprojekti tuotannossa olevilla tiedoilla ja tietomäärillä. Muutaman päivän esiprojektilla kasvatetaan ymmärrystä mahdollisista analytiikkaratkaisuista. Modernit analytiikkasovellukset antavat työkalut liiketoimintakäyttäjien omiin käsiin ja niillä voi huoletta tallentaa omia versioita analyyseistä. Samalla havaitaan mahdolliset pullonkaulat ja tietotarpeet. Esiprojektin aikana tehdään tarkemmat määrittelyt varsinaista projektia varten. Varsinainen projekti voidaan toteuttaa perinteisellä vesiputousmallilla tai ketterillä menetelmillä. Esiprojekti tuo vesiputousmalliinkin ketteryyttä.

  Ota lentävä lähtö kokeneen konsultin kanssa

  Kokeneen konsultin kanssa voit ottaa lentävän lähdön, kun heti ensimmäisessä työpajassa voidaan aloittaa kehitystyö. Yhteisestä ajasta saa parhaan hyödyn irti, kun antaa konsultin etukäteen tutustua käsiteltäviin raportteihin ja tietomalleihin. Näin itse työpajassa ei kulu arvokasta aikaa taustatietojen selvittelyyn.

  Haluatko kuulla lisää - ota yhteyttä Etliaan

  Read More